Dyrekcja szkoły

 

 

Salis Waldemar - Dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne

Oleksiak Ewa

-

Wicedyrektor szkoły, geografia

Krupa Marzena

-

Wicedyrektor szkoły, język polski

Tyszka Robert

-

Wicedyrektor szkoły, przedsiębiorczość

 

 

 

Nauczyciele języka polskiego

 

 

Bugalecka Barbara

-

Język polski

Dzierzgowska Renata

-

Język polski

Fąk Bożenna

-

Język polski

Gąska Ewa

-

Język polski

Pokora Agnieszka

-

Język polski

Sięda Marta

-

Język polski

Zaborowska Marta

-

Język polski

 

 

 

Nauczyciele matematyki

 

 

Chodkowska Joanna

-

Matematyka

Drężek Ewa

-

Matematyka

Niemira Janusz

-

Matematyka

Tomaszewska Podolak Malgorzata

-

Matematyka

Żebrowska Aneta

-

Matematyka

Wądołkowska Anna

-

Matematyka

 

 

 

Nauczyciele historii

 

 

Skała Aldona

-

Historia, WOS

 Łada Agnieszka 

-

Historia, WOS

Mierzejewska Beata

-

Historia

Karczewska Joanna

-

Historia, WOS

Kulczyk Bogusław

-

Historia

Dobkowska Zdanowicz Patrycja

-

Historia

Wysocka Kamila

 -

 Podstawy przedsiębiorczości

     

Nauczyciele chemii

 

 

Antośkiewicz Dorota

-

Chemia

Salis Izabela 

-

Chemia

 

 

 

Nauczyciele fizyki

 

 

Bartczuk Danuta 

-

Fizyka

Żmijewska Magdalena

-

Fizyka

     

Nauczyciele biologii

 

 

Niewiarowska Ewa

-

Biologia

Pszczółkowska Marzena 

-

Biologia

 

 

 

Nauczyciele geografii

 

 

Marczak Grażyna 

-

Geografia

Serzysko Izabela 

-

Geografia

 

 

 

Nauczyciele informatyki i techniki

 

 

Cybulska Izabela

-

Informatyka

Parzych Adam

-

Informatyka

Strzeszewska Barbara 

-

Informatyka, technika

 

 

 

Nauczyciele języka angielskiego

 

 

Bartłoszewska Halina 

-

Język angielski

Śledzińska Dorota 

-

Język angielski

Prekiel Magdalena

-

Język angielski

Władysiuk Magdalena

-

Język angielski

Gawrych Anna

-

Język angielski

Stolarkiewicz Magdalena

-

Język angielski

Frej Maciej

-

Język angielski

Tyszka Eliza

-

Język angielski

Pędzich Anna

-

Język angielski

Żebrowska Aleksandra

-

Język angielski

 

 

 

Nauczyciele języka niemieckiego

 

 

Alomar Małgorzata 

-

Język niemiecki

Lewandowska Alicja

-

Język niemiecki

Zaborowska  Edyta

-

Język niemiecki

Pyskło Beata

-

Język niemiecki

Puławska-Pędzich Katarzyna

-

Język niemiecki

 

 

 

Nauczyciele języka włoskiego

 

 

Orłowska Anna

-

Język włoski

 

 

 

Nauczyciele religii

 

 

Florek Jadwiga

-

Religia

Ks Krajewski Dariusz

-

Religia

Chludzińska Sylwia

-

Religia

Świderska Małgorzata

-

Religia

 

 

 

Nauczyciele muzyki i plastyki

 

 

Górska Joanna

-

Muzyka

Domurad –Pragacz Wioletta

-

Plastyka

 

 

 

Nauczyciele PO i edukacji dla bezpieczeństwa

 

 

Andrzejczyk Karolina

-

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

 

Burghardt Marzena

-

Wychowanie fizyczne

Burghardt Cezary

-

Wychowanie fizyczne

Choduń Joanna

-

Wychowanie fizyczne

Gadzała Renata

-

Wychowanie fizyczne

Juziuk Piotr

-

Wychowanie fizyczne

Mierzejewska Małgorzata

-

Wychowanie fizyczne

Mierzejewski Mariusz

-

Wychowanie fizyczne

Sikora Włodzimierz

-

Wychowanie fizyczne

Suska Magdalena

-

Wychowanie fizyczne

Żebrowski Radosław

-

Wychowanie fizyczne

Fąk Paweł

-

Wychowanie fizyczne

Niećko Rafał

-

Wychowanie fizyczne

Salis Waldemar

-

Wychowanie fizyczne

 

 

 

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

 

 

Jarka Małgorzata

-

Wychowanie do życia w rodzinie

 

 

 

Biblioteka szkolna

 

 

Szczubełek Agnieszka

-

Bibliotekarz

Michalak Beata

-

Bibliotekarz

 

 

 

Pedagog i psycholog

 

 

Szymańska Marzena

-

Pedagog

Pierzchała Dorota

-

Pedagog

Kreczman - Madej Renata

-

Psycholog

 

 

 

Świetlica szkolna

 

 

Konopka Justyna

-

Świetlica

Drężek Dorota

-

Świetlica

Załuska Lidia

 Świetlica

 

 

 

Rewalidacja

 

 

Zagroba Urszula

-

Rewalidacja