Lp.

Data

Wydarzenie

1.

13.09.2018

Zebrania z rodzicami

2.

19.09.2018

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogiczne

( ocena pracy nauczyciela i RODO)

3.

21.09.2018

 

Próbna ewakuacja szkoły

4.

19.11.2018

Zagrożenia w kl. III LO

 

5.

19.11.2018

Dzień Otwarty

6.

Do 20 listopada 2018

Próbne matury w kl. III LO

7.

3 i 4 grudnia 2018

Sprawdziany dyrektorskie w kl. I i II LO

8.

3,4,5 grudnia 2018

Próbne egzaminy gimnazjalne

9.

12.12.2018

Wystawienie ocen śródrocznych w kl. III LO

10.

17.12.2018

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi

w kl. I i II LO i kl. III gimnazjum

11.

19.12.2018

Posiedzenie Klasyfikacyjne kl. III LO

 

12.

 

03.01.2019

 

Zebrania z Rodzicami klas III LO

 

13.

 

10.01.2019

 

Wystawienie ocen śródrocznych

w kl. I i II LO i w kl. III gimnazjum

14.

17.01.2019

Posiedzenie Klasyfikacyjne RP dla

kl. I i II LO i dla kl. III gimnazjum

15.

Styczeń 2019r.

Posiedzenie Szkoleniowe RP

16.

22.01.2019

Zebrania z Rodzicami

17.

12.02.2019

Posiedzenie Podsumowujące RP

18.

15.03.2019

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi

w kl. III LO

 

19.

18.03.2019

Zebranie z rodzicami

20.

10,11,12.04.

2019

Egzaminy gimnazjalne

21.

12.04.2019

Dzień wolny dla LO

22.

15.04.2019

Wystawienie ocen rocznych w kl. III LO

 

23.

Marzec/kwiecień 2019

Festiwal Nauk

24.

16.04.2019

Posiedzenie klasyfikacyjne kl. III LO

25.

26.04.2019

Zakończenie roku szkolnego klas III LO

26.

Maj 2019

(od 06.05)

Egzaminy maturalne

27.

13 maja 2019

Dzień Otwarty

28.

21.06.2019

(uroczystość zakończenia nauki

klas III gimnazjum

przełożona na 19.06.2019r.)

Zakończenie nauki klas III gimnazjum

29.

21.06.2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019