Kierunki kształcenia na rok 2019/2020 w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce

      

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty punktowane

A

matematyka
język angielski

geografia

język polski, matematyka,

 geografia, język angielski

B

matematyka

fizyka

informatyka

język polski, matematyka,

fizyka, informatyka

B1

 

 

matematyka

fizyka

informatyka lub język angielski

język polski, matematyka,

fizyka, język angielski

C

biologia

chemia

matematyka

język polski, matematyka,

biologia, chemia

C1

biologia

język angielski
geografia

język polski, matematyka,

 geografia, biologia

D

biologia
chemia

język polski, matematyka,         

biologia, chemia

E

geografia

wiedza o społeczeństwie

 

język polski, matematyka,

geografia, wiedza o społęczeństwie

Es

biologia

 geografia

(zwiększona liczba godzin wychowania fizycznego)

język polski, matematyka,

biologia, geografia

F

język polski, historia
wiedza o społeczeństwie

 lub język angielski

język polski, matematyka,

historia , język  angielski  

 lub wiedza o społeczeństwie

 

G

język polski

język angielski

biologia

język polski, matematyka

język angielski, biologia