14 marca w III Liceum Ogólnokształcącym odbyła się symulacja rozprawy sądowej, Uczestniczyli w niej uczniowie klas IH oraz IIF.  Wydarzenie zainaugurował adwokat oraz absolwent naszego liceum, Paweł Niewiadomski, który pomógł w przygotowaniu postępowania sądowego, a tuż przed rozpoczęciem procesu skierował do młodzieży kilka cennych zdań. Przeprowadzony w naszym liceum proces dotyczył nieszczęśliwego wypadku – potrącenia ze skutkiem śmiertelnym.

W wypadku śmierć poniósł kilkuletni chłopiec, natomiast jego matka odniosła obrażenia ciała. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu młodzieży zarówno uczestnicy, jak i obserwatorzy procesu mogli poczuć się jak podczas prawdziwego postepowania sądowego.

Sprawę poprowadziła Adrianna Tercjak, prokuratorem był Miłosz Mieszała, natomiast w rolę obrońcy oskarżonej, Aleksandry Żyłowskiej, wcielił się Mateusz Młynarczyk. W przebieg procesu zaangażowano świadków zdarzenia: Jakuba Gąskę, Mateusza Dasiaka, Dżesikę Szymczak i Alicję Szulc. Nie zabrakło także protokolantki oraz biegłego. Role te odegrali odpowiednio: Ewa Kord i Sebastian Nieliwodzki. Nad przygotowaniem scenariusza, uczniów i realizacją projektu pracowała pani Agnieszka Łada.

Spotkanie, które dla młodzieży było arcyciekawą lekcją z dziedziny prawa i sądownictwa, zakończył Dyrektor szkoły. W podsumowaniu pan Waldemar Salis zwrócił uwagę na kwestię odpowiedzialności za swoje czyny, gdyż ryzykowne i nieprzemyślane mogą doprowadzić człowieka przed oblicze sądu.

Przeprowadzenie rozprawy dostarczyło uczniom wielu emocji, wzbogaciło wiedzę i przysłużyło się doskonaleniu praktycznych umiejętności komunikacyjnych.(zdjęcia w galerii)